cspv logo
cspv szám: 84 / 06 tartalom
keresés

Büszkeség és Balítélet Halász Péter Sophie Scholl - Aki Szembeszállt Hitlerrel Good Night, and Good Luck. Négerezés ? - ne már ! Négerezés 2. Fehér Tenyér Rokonok Stammbuch - Júlia Asszony Titkos Éjszakái Sztornó Tétova Tangó Nanny McPhee - A Varázsdada Azt Beszélik Első a Szerelem Taxidermia

this is
cspv home
régi link, már nem működik

page number: 07 00840
PREVIOUS articleNEXT article
2006-02-27

Négerezés 2.


Sanda aknamunka
Előző Négerezés című cikkünkre küldött levelek, hozzászólások arra világítottak rá, hogy bár vannak társadalmilag elfogadhatatlan szavak, melyek bizonyos kisebbségeket sértenek, ezek a szavak és a jelentéseik nem mindenki számára nyilvánvalóak.

Persze a jog ezen a téren eléggé ingoványos, bár az irányelvek világosak... Lényeg, hogy hazánkban ennek nincs meg a kultúrája, nincs meg a kerülendő szavak pontos gyűjteménye, de az újságíróknak tudniuk kellene, hogy pl. a NÉGER szó tilos, és hogy helyette a "fekete", az "afro-amerikai", vagy pl. "afrikai" szavak használhatóak.

Minden társadalomban vannak ilyen, társadalmilag elfogadhatatlan szavak, így nálunk is. Ilyen pl. a "nyomorék", "cigány" (ami kicsit ellentmondásban van a nemzetközileg abszolút rendbenlevő "gipsy" szóval, plusz vannak olyan roma szervezetek, amelyek cigányságról beszélnek), "buzik", a "sárgák", "színesek", és természetesen ide tartozik a "boxos", a "néger", a "nigger", és értelemszerűen a Tamás Bátya kifejezés is ...

A "NÉGER" szó egyébként az egykori "NEGRO" kifejezés magyar fordítása, és ez egy abszolút szegregációs terminus, amelyben az akkori törvény a feketéket, fél, negyed és nyolcad-feketéket különböztette meg a fehérektől.

Múltbéli példákkal előjönni nem szerencsés, hiszen akkor a társadalmi kifinomultság, különösen a kisebbségek jogainak érvényesítése terén egészen más méretű cipőben járt - gyermekcipőben.

Mondok példát: "A nyomorékok intézete" - 50-es évek, Budapest. Ha ma a tévében valakit nyomoréknak titulálnának, valószínűleg már egy egész ország egyszerre háborodna fel, hála az emberi jogokkal kapcsolatos kultúránk fejlődésének. Ugyanígy a kultúránk része, hogy a fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak tudjanak internetet, komputert használni, mint más emberek, illetve meg tudjanak közelíteni intézményeket, mozikat, éttermeket, mint járni tudó embertársaik. Gondoljunk csak bele, mennyivel humánusabb ma a társadalmunk ebből a szempontból, mint akár csak 15 vagy 20 évvel ezelőtt volt. Szóval történelmi példákat hozni, hogy valamely műfordítónk hogyan fordított valamit valamikor, nem igazán tanácsos.

Visszatérve a "négerezés"-re: "turelem" nicknevű hozzászólónk felvetette, hogy amíg Magyarországon a cigányozás, zsidózás probléma, addig a négerezés nem az, mert Magyarországon nem élnek feketék. Ebben némiképp van valami, például, hogy olyan csoportokat kell védeni, akiket valóban veszély fenyeget.

Amint ezt egy 2001-es (magyar) törvénytervezetben lefektették, az egyenlő bánásmódhoz való jog a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldieket és hontalanokat is megilleti. Másrészt ne próbáljunk meg úgy tenni, mintha Magyarországon nem élnének feketék, lásd a tv2 rokonszenves meteorológusnőjét, a Fábry-show fekete zenészlányát, és további közismert példákat is említhetnénk.

Azt mondjuk tehát, hogy ne sértsük meg a magyar feketéket, illetve a Magyarországon tartózkodókat sem, és felejtsük el a végre a "NÉGER" kifejezést, ha kultúráltak kívánunk lenni, illetve, ha nyilvánosság előtt közlünk valamit.

A néger szó alapvetően a rabszolgatartás korát idézi, illetve azokat az időket (egészen a 60-as évekig), amikor a feketéket négereknek nevezték, és másodrendű emberekként kezelték, és tekintették őket. Egy-egy szó megítélése természetesen nyelvterületenként változhat, lásd Agatha Christie Tíz Kicsi Néger c. regényét sem világszerte egyszerre, hanem nyelvterületenként változtatták meg - az írónő jogi örököseinek beleegyezésével, lévén a NÉGER szó alapvetően sértő, degradáló, s mint ilyen diszkrimináló, erről a tényről egyébként az index.hu-n is olvashatunk cikket, akik megfigyelésünk szerint a magyar "négerezés" legfőbb aktivistái.

Érdemes egyébként elolvasni a WIKIPEDIA idevonatkozó definícióját, és a szó hátterét taglaló infókat is. Az is kiderül a WIKIPEDIA oldalairól (ha valaki nekünk nem hinné el:)), hogy a NIGGER (magyarul néger) kifejezés gyakorlatilag tabu kifejezés a nyugati civilizációban - ahova Magyarországot is szeretnénk, ha tartozna.

Ha valaki egyébként műfordításokkal, régebbi irodalmi példákkal óhajt példálózni, annak elsősorban azt ajánlanánk a figyelmébe, hogy vajon hányszor szerepel az utóbbi 5-10 évben amerikai filmek magyar szinkronjában, magyar szövegében a NÉGER szó. Vajon miért? Talán azért, mert a filmek tulajdonosai kicsit berágnának a filmforgalmazókra, ha filmjükben magyarul Will Smith-t, Denzel Washington-t "NÉGER"-nek neveznék? Képzeljük el, hogy a Pelikán Ügyiratban azt kérdeznék, hogy nem látták azt a négert, aki itt ment azzal a nővel? Ha egy ilyen valahogy a fülébe jutna az amerikai filmtulajdonosnak, az illető forgalmazó egy életre elvágná magát, na, nem mintha a filmforgalmazóknak saját kulturáltsági szintjük nem tenné önmagában megengedhetetlenné egy ilyen szó alkalmazását. Az iménti példa alapján látható azonban, hogy amit az Index.hu művel, az nem más, mint annak kihasználása, hogy amit leírnak, nem fog azok fülébe jutni, akiket sért. Ezáltal azonban a magyar kultúrát alacsonyítják le, minket taszítanak a civilizálatlanság kategóriájába, a magyarokról terjesztenek olyan képet, hogy "ahol négereknek szólítják a feketéket". Valahányszor az amerikaiak nem hallják, vidáman négereznek, kultúrát károsítanak, és rasszizmust gerjesztenek.

Azt, hogy valaki a magánbeszélgetései során milyen szavakat alkalmaz, természetesen senki sem szeretné szabályozni, ezzel együtt, ha valaki "néger színésznőnek" nevezi Whoopi Goldberg-et, a legtöbb társaságban ezzel a "viszonylag kevéssé művelt" címkét fogja saját homlokára ragasztani. Minket azonban nem ez az eset érdekel, hanem a nyilvánosság előtti gyakori és ismételt alkalmazása ennek a kulturálisan nem elfogadott kifejezésnek, titulusnak, hogy "NÉGER", s ezáltal a rasszizmus rezgéseinek felerősítése a magyar "kultúrában".

-jepe-
2006-02-27
cspv.hu
oldal: 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17